Katmandu deklaracija

KATMANDU DEKLARACIJA O AKTIVNOSTIMA NA PLANINAMA

1. Postoji hitna potreba efektivne zaštite planina i okoline.
2. Moramo se odmah zainteresovati za floru, faunu i prirodna bogatstva svake vrste i posvetiti im dovoljno pažnje i brigu.
3. Treba podsticati aktivnosti koje smanjuju negativan uticaj ljudskog faktora na planine.
4. Treba poštovati kulturno nasleđe i dstojanstvo lokalnog stanovništva.
5. Treba ohrabrivati sve aktivnosti koje su usmerene ka obnovi i rehabilitaciji planinskog sveta.
6. Treba intenzivno ohrabrivati kontakte izmedu planinara razlicitih regiona i država, a sve u duhu prijateljstva, medusobnog poštovanja i mira.
7. Informacije i obrazovanje u cilju poboljšanja odnosa između čoveka i njegove okoline treba da budu dostupni sve širim i širim delovima društva.
8. Odmah treba razmotriti primenu prikladne tehnologije za energetske potrebe i podesno odlaganje otpada u planinskim oblastima.
9. Potrebna je sve veća međunarodna podrška vladinih i nevladinih organizacija planinskim zemljama u razvoju, na pr. u oblasti ekološkog očuvanja.
10. Potrebno je proširiti odnos prema planinskim oblastima, sa namerom da se unapredi poštovanje i istraživanje, bez obzira na političke stavove.

Na predlog UIAA Komisije za ekspedicije, Generalna skupština UIAA je 9. oktobra 1987, u Marakešu (Maroko) usvojila.

NAZAD

Go to Top