Etički kodeks

ETIČKI KODEKS – PRINCIPI I PRAKSA ZA EKSPEDICIJE

Ekspedicija mora:

1. da poštuje propise zemlje domaćina. To znači da pre nego što uđe u zemlju domaćina mora biti upoznata sa propisima i ima sredstva i opremu koji ih ispunjavaju. Ekspedicija mora biti pripremljena za sve aspekte i potrebe svoje akcije.

2. da poštuje Katmandu deklaraciju iz 1982. godine.

3. održava i razvija sportsku prirodu ekspedicije u čistom duhu alpinizma, što podrazumeva da će ekspedicija:
– usvojiti logistiku i taktiku u skladu sa evolucijom modernog penjanja na Himalaje.
– izbegavati da koristi finansijska i materijalna sredstva koja su izvan okvira ovog cilja.
– odbiti da koristi veštačka sredstva ili drogu, čak i u želji da se ostvari uspeh.

4. da bez obzira na taktiku i strategiju koja je usvojena, se ponaša na način koji čuva sigurnost svih, naročito nosača u dolini, visinskih nosača, clanova ekspedicije i ostalih iz zemlje domacina…

5. da obezbedi i da članovi ekspedicije iz zemlje domaćina uzmu što više učešća u tehničkim aktivnostima ekspedicije, čime će započeti ili proširiti njihove veštine u alpinizmu.

6. da posle završene ekspedicije podnese istinite, objektivne i precizne informacije o toku ekspedicije, problemima koji su se javili, ostvarenim rezultatima i ostalim korisnim dokumentovanim činjenicama.

7. da izbegava alternaciju (dvosmislenost) ili preterivanje činjenicama, naročito u javnim nastupima, u bilo kom pisanom tekstu o ekspediciji ili u nekom drugom mediju.

8. da iznese podatke o solidarnosti i međusobnoj pomoći, ne samo unutar ekspedicije, vec takođe sa lokalnim narodom i drugim ekspedicijama koji su možda bili u problemima.

9. da poštuje opremu i ostalo drugih ekspedicija i uzdržava se od njihovog korišćenja bez njihove dozvole.

10. da na kraju boravka, u duhu Katmandu deklaracije, ostavi planinu što čistijom, naročito uklanjajući konopce, visinske kampove i ostalo.

NAZAD

Go to Top