Međunarodno priznati dani

MEÐUNARODNO PRIZNATI DANI

22. mart – Dan voda

22. april – Dan Planete Zemlje

5. jun – Svetski dan zaštite životne sredine

26. septembar – Dan čistih planina

11. decembar – Međunarodni dan planina

UIAA je 15. oktobra 1982. usvojila principe ponašanja ljudi na planinama, a koji su objavljeni kao: KATMANDU DEKLARACIJA O AKTIVNOSTIMA NA PLANINAMA

NAZAD